Ota yhteyttä / Ta kontakt / Contact

Tarjouspyyntö, lisätietoa vai palautetta? Kerro miten voimme auttaa sinua. 

Offert, mer information eller feedback? Berätta hur vi kan betjäna dig.

An offer, more information or feedback? Tell us how we can help you.

+358400530866

X-Glass Oy tarjoaa lasialan tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille ja yrityksille koko Etelä-Suomen alueella. 

 

X-Glass AB erbjuder glasprodukter och -tjänster för privatpersoner och företag i hela södra delen av Finland. 

 

X-Glass Oy offers various glass products and related services in the southern region of Finland.  

xglass_loviisa-3597.jpg

...Terassin liukuovet..Skjutdörrar till terrassen...

….Terassin liukuovet ja ikkunat ..Terrass med skjutdörrar och fönster….

….Terassilasitus ja lasikatot voidaan teettää ja asentaa mittojen mukaan niin uuteen kuin vanhaankin rakennukseen. Terassikautta voidaan pidentää merkittävästi, kun tila suojataan tuulelta, sateelta ja kylmältä lasituksen avulla. Liukuovet maksimoivat luonnonvalon pääsyn sisätiloihin ja ovia on helppo käyttää. Suunnittelemme ja toteutamme myös lasikattoja. ..Terrassglas och glasstak kan beställas och monteras enligt mått på nya byggnader såväl som på de gamla. Terrassäsongens längd kan ökas väsentligt när utrymmet är skyddat mot vind, regn och kyla genom glasering. Skjutdörrar maximerar naturliga ljuset och dörrarna är lätta att använda. Vi konstruerar och genomför även glasstak. ….

….Yleistä terassin liukuovista.. Allmänt om skjutdörrar….

….Terassin liukuovet koostuvat aina turvalasista, eli ne ovat valmistettu karkaistusta ja/tai laminoidusta lasista. Lasin paksuus on yleensä 6-8mm. Profiileissa on värivaihtoehtoina valkoinen, ruskea, tummanharmaa ja alumiini. Ovet saa asennettuna vaikka vetonupilla mutta myös Abloy lukituksella. Terassilasituksessa osa ovista voi olla kiinteitä ja osa liikkuvia. Mikäli kiinteiden seinien määrä suhteessa liikkuviin lasioviin on yli 25%, tarvitaan projektille rakennuslupa. ..Skjutdörrarna består alltid av säkerhetsglas, dvs de är gjorda av härdat och / eller laminerat glas. Glasstjockleken är vanligen 6-8mm. Profilerna finns bland annat i vit, brun, mörkgrå färg och aluminium. Dörrar kan installeras med en dragknapp men även med Abloy lås. En kombination av både fasta och rörliga glas kan utnyttjas i byggårojekt. Om andelen fasta väggar relativt till rörliga glasdörrar överstiger 25% krävs dock ett bygglov för projektet. ….

xglass_loviisa-3626.jpg
….Pieni lasitettu saunan terassi eristyslaseilla ja ruskeilla alumiiniprofiileilla. .. ….

….Pieni lasitettu saunan terassi eristyslaseilla ja ruskeilla alumiiniprofiileilla. .. ….

….Katettu lasiterassi eristyslaseilla ja eristävillä alumiiniprofiileilla. Ovissa on myös lukot. Projekti toteutettiin vuonna 2018. .. ….

….Katettu lasiterassi eristyslaseilla ja eristävillä alumiiniprofiileilla. Ovissa on myös lukot. Projekti toteutettiin vuonna 2018. .. ….

….Terassilasien lämmöneristys .. Värmeisolering på terassglas….

….Terassilasit voidaan karkeasti jakaa kolmeen lämmöneristyskategoriaan: ..Terrassglas kan indelas i tre kategorier på basis av värmeisoleringsegenskaper….

  1. ….Yksinkertaiset lasit kylmillä alumiiniprofiileilla. Tämä on edullisin vaihtoehto ja sopii tilanteisiin, joissa tarkoitus on pitää tuuli ja sade loitolla. ..Enkla glas med kalla aluminiumprofiler. Detta är det mest prisvärda alternativet och lämpar sig för situationer där syftet är att hålla vinden och regnet borta. ….

  2. ….Eristyslasit kylmillä profiileilla. Eristyslasit voivat olla kaksin- tai kolminkertaisia ja ne parantavat terassin lämmöneristystä merkittävästi. Vaikka alumiiniprofiilit eivät ole eristettyjä, voidaan tällä ratkaisulla pidentää terassikautta merkittävästi. ..Isoleringsglas med kalla profiler. Isoleringsglas kan vara dubbel eller trippel och förbättrar värmeisoleringen på terrassen avsevärt. Även om aluminiumprofilerna inte är isolerade förlänger denna lösning avsevärt terrassäsongen. ….

  3. ….Eristyslasit eristävillä alumiiniprofiileilla. Eristyslasien lisäksi myös alumiiniprofiilit ovat kylmäkatkaistuja. Tällä ja selektiivipintojen yhdistelmillä saavutetaan jopa alle 1,0 U-arvoon. ..Isoleringsglas med isolerande aluminiumprofiler. Förutom isoleringsglas är även aluminiumprofiler kallskurda. Med dessa och en kombination av selektiva ytor uppnås även mindre än 1,0 U. ….

….Lasien selektiivipinnoite ja aurinkosuoja..Selektiv glasbeläggning och solskydd….

….Aurinkosuojalla ja selektiivi pinnoitteella tarkoitetaan prosessia, jossa lasipinta ionisoidaan. Osa auringon lämpösäteilystä (jopa 40% ) ei läpäise lasia ulkopuolelta ja samalla sisäpuolelta oleva lämpösäteily (jopa 70% ) ei pääse karkaamaan. Tämän näkymättömän ominaisuuden ansiosta lasitettu tila ei sen takia kuumene kesällä ja talvella se säilyttää lämmön paremmin. ..Selektiv beläggning och solskydd innebär att glasytan är joniserad. En del av solstrålningen (t.o.m. 40%) passerar inte genom glaset från utsidan, medan den inre strålningen (t.o.m. 70%) inte kan undkomma. Detta förhindrar det glaserade utrymmet från att bli för varmt på sommaren och kall under vintern. ….

….Toimitus ja asennus..Leverans och montering….

….Lasiovien toimitusaika riippuu paljolti siitä, mitä lasia ovissa käytetään. Esimerkiksi karkaistujen lasien toimitus saattaa kestää 2-4 viikkoa tilauksesta. Laminoidulla lasilla tehdyt ovet voidaan yleensä toimittaa nopeammin, 1-2 viikossa. ..Leveranstiden för glasdörrar beror till stor del på det glas som används i dörrarna. Till exempel kan leveransen av härdat glas ta 2-4 veckor från beställningen. Dörrar tillverkade av laminerat glas kan vanligtvis levereras snabbare, inom 1-2 veckor. ….

….Tarvittaessa toimitamme ja asennamme kaikki terassilasit kohteisiin. Etenkin kun on kyse lasiovista, jotka ovat kokonaan eristetyt, suosittelemme, että vastaamme asennuksesta. Yksinkertaiset lasit sekä eristyslasit kylmillä alumiiniprofiileilla ovat puolestaan helppoja asentaa itse ja annamme ohjeita ja vinkkejä niiden asennuksessa. ..Vi levererar och installerar terassglasen enligt önskemål. Speciellt för helt isolerade glasdörrar rekommenderar vi att vi ansvarar för installationen. Dörr med enkla glas och dörrar med isoleringsglas och kalla aluminiumprofiler är å andra sidan möjliga att installera själv. Vid behov ger vi dig instruktioner och tips om hur du kan själv installerar dörrarna. ….

….Ota yhteyttä..Ta kontakt….

….Jätä tarjouspyyntö sähköpostitse osoitteeseen myynti@xglass.fi, soittamalla numeroon 0400 530 866 tai poikkea myymäläämme osoitteeseessa Mestarintie 28, Porvoo. Myymälästämme voit myös nähdä ja kokeilla eri terassilasien vaihtoehtoja. ..Du kan begära om offert via e-post till myynti@xglass.fi, ringa 0400 530 866 eller ringa vår butik på Mestarintie 28, Porvoo. I affären kan du dessutom se och prova på vår sortiment. ….

….Kuvaile meille lyhyesti: ..Det hjälper oss att ge kostnadsförslag ifall du kan berätta följande:….

1. ….Kohde (Onko kyseessä talon seinään asennettava avattava lasiseinä, terassin lasitus, lasikaton asennus tai jokin muu)..Planet (t.ex. inglasning av en terass på stugan, glastak, eller öppningsbara dörrar på en husvägg.) ….

2. ….Aukon tiukat mitat. Suosittelemme ottamaan sekä korkeuden että leveyden vähintään kahdesta kohdasta. ..Mått på öppningen/öppningar. Vi rekommenderar att mäta bredden och höjden från flera ställen och vid behov även korsmått. ….

3. ….Erityistoiveet, esim. eristys, itsepuhdistuvat ikkunat, selektiivipinnoite, profiilien väri. ..Önskemål på värme- eller ljudisolering, glasfärg eller om glaset skall vara självtvättande. ….

4. ….Osoite, jos haluat ovet toimitettuna tai asennettuna ..Adressen ifall du önskar oss att ansvara om leverans och montering. ….

5. ….Pohjapiirros tai kuvia paikasta johon lasit halutaan asentaa. ..Bottenplan eller bilder från stället. ….

….Terassi, jossa osa laseista on kiinteitä selektiivilaseja. Asennus toteutettiin vuonna 2018. ...... Terrass där en del av glasen är fasta med selektiv ytbehandling. Projektet slutfördes 2018. ….

….Terassi, jossa osa laseista on kiinteitä selektiivilaseja. Asennus toteutettiin vuonna 2018. ...... Terrass där en del av glasen är fasta med selektiv ytbehandling. Projektet slutfördes 2018. ….


Suomi
Svenska